Støtt kampen for et fritt Norge

Dersom du ønsker at Norge skal være et fritt og demokratisk land, både til oss selv og våre etterkommere, da må vi stå sammen opp mot de politiske kreftene som vil selge Norges frihet bit for bit, til fremmede folk og farlige religioner.

Pr. i dag er det ingen politiske partier som som vil stoppe fremveksten av islam i Norge.

Derfor er det nødvendig å bygge opp en folkeaksjon for et fritt Norge.

Aksjonen kan bestå av et «folketing» som stemmer over og vedtar nye lover som politikerne må tvinges til å følge. Prinsippet blir et rent folkestyre.

For å få dette til, er IQ avisen avhengig av økonomisk støtte fra våre lesere.

Bli en «frontkjemper» med å støtte IQ avisen i kampen for et fritt Norge.

Vårt kto nr. 3201 10 59413

Takk for din støtte.