Orderud saken er løst

Årsaken til at  man ikke har løst  Orderud saken, er at Norge har et ubrukelig rettssystemet der de fleste dommerne og forsvarsadvokatene er inkompetente og er styrt av påtalemyndigheten.

I det Norske rettssystem, er det blitt viktigere å få en dom i saken, enn å få frikjenne uskyldige.

Derved fungerer Norsk rettsystem idag kun som et sekretariat til politi, riksadvokaten, statsadvokaten, påtalemyndigheten og aktor i saken.

Norske domstoler er blitt så stats-korrupte, at vi ikke lenger kan regne Norge som en rettsstat lenger.

Det er blitt farlig å komme inn i norske domstoler, man kan lett bli uskyldig dømt.

Til Orderud saken.

Tre av de fire siktede i Orderud saken ble uskyldig dømt.

Hovedårsaken til dette er at dommerne i rettsystemene ikke hadde evnen til å skille når vitnene løy og når de snakket sant. Dommerne har ikke brukt vanlig logikk og sunn fornuft, når de har utøvet sin dommeroppgave.

Saken er så enkel at, dersom vi legger til grunn at Per Orderud snakket sant, da faller plutselig alle brikken i puslespillet på plass.

Hendelsesforløpet i Orderud saken var som følgende:

 • Lars Grønnerød leverte aldri sin 38 kaliber til Per Orderud. Dette var en løgn til hensikt å beskytte Kristin Kirkemo, som han var forelsket i.
 • Pistolen til Lars ble stålet i hans egen leilighet. Dette fordi det var kun avfyrt 6 stk skudd med 38 kaliberen på Orderud gård. Lars hadde gjemt de andre patronen et annet sted i huset som pistol tyven ikke fant. Hadde Lars vært på Orderud gård, hadde han tatt med seg flere kuler. Lars var heller ikke typen til å drepe noen, og hadde heller ikke noe motiv for å gjøre dette.
 • Det var  kun Kristin Kirkemo som hadde muligheten til å stjele pistolen (Kosebamsen) til Lars. For dette tyveriet kalte Lars Kristin for i «Drittjente».
 • Det var også Kristin Kirkemo som fra starten av saken dro Per og Veronika inn i saken. Dette ble gjort for å få oppmerksomheten bort fra seg selv.
 • Kristin Kirkemo eiet kun en 22 kaliber pistol. Dette var et for svakt våpen alene, og hun måtte skaffe seg et sterkere våpen, og det var her 38 kaliberen til Lars kom inn i bilde. Lars ville ikke gi Kristin pistolen sin, og hun ble derfor nødt til å stjele den. Begge pistolen ble bruk på åstedet.
 • Kristin Kirkemo var den eneste av de siktede som ruset seg på narkotika jevnlig, og derved var i stand til å begå drapene på en bestialsk måte, og på et så svakt motiv.
 • I tillegg har sokkene til Kristin Kirkemo blitt funnet på åstedet.
 • Kristin var heller ikke på jobb den natten drapene ble begått.
 • Kristin Kirkemo ble også observert i boligområde bak Orderud gård drapsnatten.
 • Lars Grønnerød bekreftet senere til sin advokat, at Kristin Kirkemo hadde vært på Orderud gård drapsnatten.
 • Sønnen til Kristin var tatt fra henne og var plassert hos Per og Veronika. Dersom Per og Veronika ikke fikk overta Orderud gård og Per og Veronika måtte flytte vekk, da var Kristin redd for at hun skulle miste besøksretten til sin sønn. Dette var årsaken til drapene på Orderud går. Hun tenkt slik at når alle var drept, da måtte Per og Veronika overta gården, og besøksretten til sønnen var sikret.

Per og Veronika må få saken gjenopptatt og bli frikjent. Staten må gi 30 mill kr. til hver i erstatting for ødelagte liv.

Det må lyses fred over gravstedet Lars Grønnerød, og gi hans ettermæle oppreisning for å ha blitt uskyldig dømt.

Dersom Lars Grønnerød har etterkommere, må staten også gi disse erstatning.

Spre dette innlegget på alle sosiale medier.

2
1