Jensen-saken, en retts- og påtale skandale

 

Nå har vi fått et nytt bevis i Jensen-saken, at det norske rettsystemet og påtalemyndighetene med Stats advokat Tor-Aksel Busch i spissen, er fullstendig innkompetent og ubrukelige, og fagdommerne har verken evne eller vilje til å dømme rettferdig.

Fakta i Jensen saken.

 • Eirik Jensen var ansatt i Oslo Politidistrikt og hadde fått i oppdrag å infiltrere det kriminelle narkomiljøet på Østlandet. For å kunne utføre dette farlige oppdraget, var det nødvendig at Jensen kunne arbeide under ”juridisk immunitet”. Skal man få ut viktige opplysninger
  om innførsel og salg av narkotika, er det nødvendig å spille rollen som kriminell eller korrupt politimann.
 • For at Eirik Jensen skulle får den nødvendige rettsbeskyttelse og juridisk immunitet, ble det utarbeidet en politiinstruks som fikk navnet ”Det Nasjonale Prosjekt”. For at Eirik Jensen å gå inn i et slikt ”prosjekt” uten en retts beskyttelse i ryggen, ville være det samme som ett rent selvmords eller ”Kamakazi” oppdrag.
 • Dette ”prosjektet” ble godkjent av politikerne og av Justisdepartementet. Oppdraget skulle administreres av Eirik Jensens overordnede i Oslo Politidistrikt.
 • Om denne ”Politiinstruksen” var skriftlig, muntlig, hemmelig, eller ble i praksis tilpasset under veis, har ingen betydning i saken, fordi Eirik Jensen var under beskyttelse av Oslo Politidistrikt.
 • Hva Eirik Jensen i praksis har samarbeidet om i de kriminelle narkomiljøene, berører ikke ansvarsforholdet som Oslo Politidistrikt hadde overfor Eirik Jensen gjennom fullmakten ”Det
  Nasjonale Prosjekt”
 • Her er navnene på de som var Eirik Jensens overordnede og ansvarlige for ”Det Nasjonale prosjekt” og ”Politiinstruksene” ved Oslo Politidistrikt, og er som følgende:
 • Anstein Gjengedal
  Einar Aas
  Sveinung Sponheim
  Ivar Stensrud
  Øivind Nordgaren
 • Alle disse har løyet i retten og har benektet å være Jensens overordnede og ansvarlige i Oslo Politidistrikt. Det er helt ufattelig at dommerne i både Oslo Tingrett og i Oslo Lagmannsrett har latt disse løgnerne slippe unna ansvarsforholdet de hadde overfor Eirik Jensen.

Det legges ned følgende påstand:

 1. Statsadvokat Tor-Aksel Busch som iverksatte påtalen mot Eirik Jansen, har begått grov uforstand i Tjenesten, da han iverksatt påtalen mot en politibetjent som hadde juridisk immunitet. En immunitet som Jensen var avhengig av for å kunne utføre et slik risikabelt og farlig oppdrag ved å infiltrere og samarbeide med de kriminelle narkomiljøene i Oslo.
 2. Tor Aksel Busch har vært klar over at Eirik Jensen hadde juridisk immunitet, men han reiste en påtale mot han fordi Busch personlig ikke kunne fordra Eirik Jensen som menneske.
 3. Tor-Aksel Busch har på den måten brukt påtalemyndigheten i sin personlige og private interesse, og har ved dette utøvet ekstrem uforstand i tjenesten, og må stilles for riksrett.
 4. Saken mot Eirik Jensen skulle derfor ikke ha vært reist.
 5. Det kreves at Tor-Aksel Busch trekker påtalen mot politimann Eirik Jensen omgående.
 6. Dersom Busch ikke er villig til dette, må han fjernes fra sin stilling som statsadvokat omgående.
 7. Det var Jensens overordnede som hadde ansvar for å holde seg informert om Jensens arbeide.
 8. Det var Jensens overordnede som hadde plikt til å trekke Eirik Jensen ut av oppdraget, dersom Jensen ble for involvert i det kriminelle miljøet.
 9. Likegyldighet eller bevist uvitenhet fra Jensens overordnede, er ingen begrunnelse for manglende ansvar og styring av ”Det Nasjonale Prosjekt”.
 10. Både Oslo Tingrett og Oslo Lagmannsretten har behandlet Eirik Jensen som om han var et medlem av narkomiljøet i Oslo, og har glemt at Jensen var en politimann under særskilt beskyttelse og juridisk immunitet.
 11. Høyesterett må derfor underkjenne siktelsen mot Jensen.
 12. Jensen saken har vært et gigantisk pengesløseri som følge av ukvalifiserte og statskorrupte Dommere, og især statsadvokat Tor-Aksel Busch. Han må dømmes for økonomisk bedrageri av
  offentlige midler.
 13. Fagdommerne både i Oslo Tingrett og Oslo Lagmannsrett driver åpenbar statskorrupsjon i form av beskyttelse og skjerming av de ansvarlige i Jensen saken, og unndrar å kreve disse til ansvar.
 14. Det å fortsette å rettsforfølge Eirik Jensen nå, må betegnes som et ”Justismord og et grovt ”overgrep” mot han, og vil fjerne den siste rest av troverdighet til det norske rettsvesen. Det vil i tillegg være ett uakseptabelt vanvittig offentlig pengesløseri.
 15. Straffeforfølgelsen av Eirik Jensen og forvirringen i Oslo Lagmannsrett, utgjør en unødvendig stor psykiske belastningen for han, og er i strid med Grunnlovens § 93, andre og
  fjerde ledd. ”Ingen må utsettes for umennesklig og nedverdigande behandling”.
 16. Rettsskandalen og galskapen må stoppes nå.
 17. Eirik Jensen er feil mann på tiltalebenken.
 18. Eirik Jensen frikjennes på alle tiltalepunkter.

Del dette innlegget på alle sosiale media.

1
1