KNM «Helge Ingstad», en advarsel!

På samme måten som KNM ”Helge Ingstad” var på feil kurs og ikke tok på alvor advarslene om faren for kollisjon, slik styrer også politikerne Norge på feil kurs med fare for kollisjon og havari.

Avkristningen og fremtvingelse av ateisme og Guds hatende politikk i barnehagene, skolesystemene, universitetene, lovverket, rettsystemet, NRK, TV2 og avismedia, er å styre Norge mot en direkte frontkollisjon mot Gud.

I tillegg kommer frempressing av Islam, globalisering, migrasjonsavtalen (GCM), homosynden, fosterdrap osv.

Alle politikerne på stortinget har bevist kjempet en politisk kamp for å avkristne Norge så snart som mulig og tilrette legge for Islam.

Dersom politikerne ikke vender om fra sin onde og ugudelige gjerninger, vil Norge synke til bunns slik KNM ”Helge Ingstad” sank i Hjeltefjorden.

Politikerne har ved å avkristne Norge også brutt hele grunnloven.

Det politikerne med Erna Solberg i spissen virkelig gjør, er å lure Norge til å bli underkastet ”Dyret” (EU og Antikrist).

Det vil snart komme en president i EU som vil være direkte underlagt satan selv. Han vil fremstå som en fredsfyrste og mirakel mann på samme måte som Adolf Hitler forførte det tyske folk før 2. verdenskrig. Han vil være en sosialist som vil hate både kristne og jøder, og vil starte forfølgelse mot dem. Han vil elske løgn og synd, og vil kreve at alle mennesker skal respektere og godta han som Europas nye frelser.

Dersom Norge blir med i dette, da mister Norge å være en fri og uavhengig stat. Vi vil da bli et diktatur der vi mister oljefondet, økonomien, ytringsfriheten og rettsstaten osv. Da vil ”Freden” bli tatt bort fra Norge og Guds straff vil komme over det norske folk.

Dette må ikke skje, derfor må det norske folk ikke stemme på de sosialistiske partiene eller på partiet Høyre. Vi må våke og kjempe for vårt land nå, ellers så mister vi det.

 

 

2
1