Norge bruker oljepengene feil

Kina bruker sitt økonomiske overskudd til å skape ny industri og arbeidsplasser. Norge bruker sitt økonomiske overskudd til å høyne lønninger, sløsing og en vanvittig byråkratisering i offentlig sektor.

I tillegg kommer det en altfor stor mengde innvandrere fra uland som ikke kan gjøre nytte for seg i et sivilisert industriland som Norge. Disse vil leve hele sine liv i Norge som NAVere.

Våre politikere verken kan eller vil gjøre noe med problemet foruten dette å tømme oljereservene på norsk sokkel i rekord fart.

Årsakene til dette problemet er at Norge ikke lenger har et folkestyre, men er styrt av en rivaliserende politisk elite som kun tenker på sitt eget politiske parti i stede for til landets beste.

Da bruker man oljepengene til å kjøpe seg stemmer til eget parti. Da bli Norge tatt som et økonomisk ”Gissel” av de politiske partiene som sloss seg imellom.

Dette problemet kan bare løses ved at det innføres utstrakt bruk av enkle elektroniske folkeavstemninger.

Denne løsning vill dagens politikere ikke gå med på, fordi de da vil få redusert makt. Men da viser politikeren samtidig at de ikke ønsker at Norge skal være et folkestyre, men et partistyrt diktatur.

Her er noen av de sakene som skulle ha vært lagt ut til folke-avstemninger:

Basislønn, med tillegg for utdannelse og kompetanse for alle yrkesgrupper for norske borgere.

Skattenivå, pensjonsordninger, sosiale ytelser og bruk av oljepenger.

Maks innvandring fra muslimske land, uland, krigsherjede land og individer med høy kompetanse fra andre industri land.

Nye krav til å bli Norsk statsborger, opphold og arbeidstillatelser.

Ny domstols ordning og gratis domstolsbehandling for norske borger.

Politiet deles opp i to parter, der den ene parten underlegges folkestyre og den andre parten underlegges politikerne. Ny ordning for påtalemyndigheten som ikke er politiker styrt. OSV.

Med en slik ordning med folkeavstemninger, ville vi kunne ha løst Norges problemer med arbeid til alle og utvikling av nye bedrifter og teknologi for fremtiden når oljebrønnen er gått tom.

Det norske folk ville da blitt en konkurrent til politikerne, og det hadde vært sunt både for Norge og politikerne.

Del denne artikkel på sosiale medier.

 

3
1