«Pride-flagget» er «Dyrets merke» i bibelen

I bibelen kan vi lese i Åp. 13 om to politiske ”Udyr” som skal herje på jorden. Det første ”Udyret” hadde ”Hakekorset” som sitt merke. De andre ”Udyret” har ”Pride-flagget” som sitt merke.
Hele verden tror at ”Pride-flagget” representerer de homofiles interesser, men dette er et kjempe bedrag. ”Pride-flagget” representerer den verdensomspennende nynazistiske ånd og ideologi.

”Pride-flagget” er en erstatning av nazistene ”Hakekors” med den eneste forskjellen at gammelnazistene var imot homofili og nynazister er for homofili, ellers er alt annet identisk.

Bibelen forteller at på samme måten som Tyskland heiset ”Hakekorset” ble knust, slik skal det også skje med de landene som heiser ”Pride-flagget”.

Nå henger ”Pride-flagget” på alle offentlige bygninger i Norge på samme måten som ”hakekorset” hang over hele Tyskland rett før 2. verdenskrig.

Hvis ikke ”Pride-flagget” blir senket over hele Norge, da vil Norge bli straffet hardt.

Spre denne artikkel på de sosiale medier.

4
10