Hva er «Dyret» i Åpenbaringsboken i Bibelen

Det politiske og religiøse «Udyret» fra Babylon er kommet til Norge uten at noen har oppdaget det.

”Dyret” i åpenbaringsboken har sitt opphav fra Babylon og er en åndelig fyrste som fikk menneskene til å gjøre et felles opprør mot Gud. De erklært Gud for død, og begynte å dyrke sine egne guder. Allah var en av dem ifølge koranen. Nimrod som var sønnesønn av Noa, regnes som grunnlegger av det politiske og religiøse Babylonske system ca. år 1900 f.kr. Det var her menneskene først blandet sammen religion og politikk og krevet tilbedelse og underkastelse under den. Nimrod var en krigersk og brutal diktator, og hans mor var prestinne i avgudstemplet i Babylon. ”Dyret” i Åpenbaringsboken er således en beskrivelse av et Babylonsk politisk og religiøst system i Europa, som skal gjenoppstå før Kristus kommer tilbake for annen gang. I Åp.13,13 ser vi at det er to dyr som skal oppstå. Det første dyret ble såret til døde ved sverd. Det er ingen annen ideologi i verden de siste 2000 årene som har vært identisk med Babylon, som er blitt knust ved sverd enn nazismen. Nazismen er en forkortelse av ”nasjonal sosialisme” og ble dyrket som politikk og religion i Tyskland før og under 2. verdenskrig. Det andre ”Dyret” i Åp.13,1 er dette Babylonske system som nå er oppstått på nytt i form av: ”10 horn og 7 hoder og 10 kroner på hornene, og på hodene sto det navn som var en spott mot Gud”. Dette riket er det vi i dag kaller for ”EU”, og har 28 medlemsland. I dag er det 12 stk stater i EU som har ”herrestatus”. Dette vil det snart bli en endring på, fordi England er allerede på vei ut og flere vil komme etter. EU skal kun bestå av land som i det gamle ”Romerrike”, som også er betegnet som ”Babylon”. Vi ser i Åp. 13 at dette Babylonske ”EU dyret” skal bruke flere typer ”verktøy” for å prøve å få menneskene til å hate og spotte Gud og knuse kristendommen. Disse verktøyene er ”Dyrets merke”, ”Dyrets tall”, ”Dyrets bilde”, ”Dyrets flagg”, ”Dyrets trone” og den ”Falske profet” som sitter på ”Dyrets trone”. I følge Åp.16,13 skal dette Babylonske ”EU dyret” også samarbeide med ”Dragen”, som er Islam. Hensikten med dette er å skape kaos og bryte ned Gudsfrykten i nasjonene og på denne måten klargjøre for den ”Falske profet” som en fremtidig president i ”EU dyret”. Denne EU lederen skal få overnaturlige evner. Hovedkvarteret til EU i Strasbourg er en nøyaktig kopi av Babels tårn og avgudstemplet i Babylon.

Spre denne artikkel på de sosiale medier.

3
6