Skjult statskupp i offentlig sektor i Norge


Norge er ikke lenger en rettsstat, men er blitt et skjult sosialist/muslimsk diktatur.

Årsaken til dette er at hele offentlig sektor er overtatt av sosialistiske maktsyke mennesker. Disse styrer ikke lenger etter Norsk lov, men etter sosialist-muslimsk ideologi og tankegods.

Når en sosialist-muslim får makt, da blir han automatisk en diktator. Det første som ryker er ytringsfriheten i media der meninger som ikke sympatiserer med islam eller sosialismen blir sensurert bort.

Barnevernet ”kidnapper” konsekvent kun barna til de foreldrene som ikke er sosialister.

Viste du at ingen sosialistiske eller muslimske foreldre har noen gang blitt fratatt sine barn i Norge.

I rettsapparatet dømmes det nå alltid til fordel for sosialister og muslimer. Derved har alle andre mistet rettsikkerheten.

I UDI tar men kun inn muslimer og kaster ut arabiske kristne. Årsaken til det er at Islam skal hjelpe sosialistene med å fjerne kristendommen og gjøre Norge om til en muslimsk stat.

Muslimene trenger ikke noe nytt muslimsk politisk parti i Norge, fordi AP og SV allerede er politisk islamisert.

Derfor er det i dag landssvik å være sosialist.

Skal man få ordnet opp i problemet, må alle sosialister sparkes ut av offentlig sektor og besettes med normale mennesker som ikke drar sosialisme eller islams tankegods inn i jobben.

I dag er vi i ferd med å drukne i utgifter og sorg som følge av avkristningen av Norge. Dette grepet må vi ta nå, eller så vil velferdssamfunnet og freden forsvinne om ikke lenge.

Alle utgifter som Norge har i forbindelse med politi, rettssystemet og fengselssystemet er det de ikke kristne som står for. Islam er også en stor kostnad for Norge. Derfor bør kristne og de som oppdrar sine barn skikkelig slippe å betal skatt i Norge.

Når sosialistmuslimene som elsker løgnen får høre dette, da blir de rasene sint fordi de ikke tåler å høre sannheten.

Derfor må Norge avislamiseres og avsosialiseres og kristnes på nytt, slik Olav den Hellige gjorde det for 1000 år siden. Først da kan Norge bli en fri og rettferdig stat igjen.

 

5
4