Paris-avtalen er et politisk narrespill

Norge har signert avtalen, men følger ikke opp.

Erna Solberg har lovet å redusere klimagass utslippet i Norge med 40% innen 2030.

I Norge er det marine sektor som er den verste miljøsynderen.

Hvordan skal Erna Solberg oppfylle Paris-avtalen når hun ikke har ett eneste tiltak eller plan rettet mot marine sektor.

Skipene fortsetter å spy ut CO2 uten av denne regjering bryr seg noe om det.

Det å elektrifisere noen få passasjerferger er kun en dråpe i havet og fremtrer mer som et politisk propaganda-stunt.

Regjeringen burde i det minste kreve omlegging til gass drift på alle skip og kreve at det tas i bruk ny norsk teknologi i form av vindturbiner og super effektive jet-seil på alle norske skip, også utenlandske skip som anløper Norske havner.

Dette alene ville kunne halvere utslippet fra skip i løpet av få år, og samtidig skape mange nye grønne arbeidsplasser i Norge.

Det virker som at det er kun elektrifisering av privatbiler og øket olje utvinning denne regjeringen er opptatt av, og dette er ingen oppfyllelse av Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

3
0