Jødehatet til nye høyder

Alle mennesker som ikke vil at Jerusalem skal være Israels hovedstad, er i virkeligheten kamuflerte jødehatere.

5. desember uttalte Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, at hele verdenssamfunnet er imot at Jerusalem skal være Israels hovedstad.

Dette er en kjempeløgn som vår utenriksminister serverer til det norske folk. Vi kan ikke ha en utenriksminister som farer med løgn og jødehat i god gammel nazistisk årgang. For denne alvorlige løgnen må hun gis sparken som Norges utenriksminister. Hun er fullstendig udugelig som utenriksminister.

Sannheten er at det er kun feige EU politikere som har underkastet seg islamsk jødehat som ikke tør gi Israel sin egen rettmessige hovedstad. Resten av verden har ingen problemer med at Jerusalem er Israels hovedstad.

Donald Trump synes å være den eneste lederen i verden som har mot til å trosse islam og til å styre etter rettferdighet.

Norge må følge etter USA og flytte Den Norske Ambassade til Jerusalem, ellers kommer Norge til å blø for sin feighet og urettferdighet mot Israel.

Hva om Norge ble nektet av den internasjonale verden å ha Oslo som hovedstad, da hadde pipen fått en annen lyd.

Jødehatet i Norge holdes i live av et forkvaklet media og av den sosialistiske djevelskapen.

5
1