Den norske stat er den verste rasist

Politikerne på stortingen har innført en uskreven lov om at ingen muslimer kan ansettes i overordnede stillinger i statlige eller militære organer. Dette gjelder også for oljeinstallasjoner i Nordsjøen og på land.

Årsaken til dette er at politikeren vet at en muslim ikke er lojalitet overfor den norske stat, men har sin lojalitet til terrororganisasjonen Islam.

Staten viser med dette at staten selv ikke ønsker å intrigere muslimer inn i statsforvaltningen i frykt for illojalitet mot demokrati og land.

Da må staten med politikerne i spissen lage en skriftlig lov om at ingen muslimer har rett til å komme inn i kongeriket Norge.

Her ser man tydelig falskheten og frekkheten til politikerne som slipper inn den fiendtlige og fremmede makten Islam, og forlanger at det private næringslivet skal løse problemet som politikerne selv har stelt i stand.

Staten vil bli politianmeldt for brudd på:

Straffelovens § 186 a ”Diskriminering på grunn av religion eller livssyn”.

Krever at alle norske private foretak ikke ansetter muslimer inntil staten selv åpner opp for å ta inn muslimer i alle offentlige organer slik som NAV, Skatteetaten og domstolene osv.

4
1