Muslimene blir frekkere og frekkere

De kom som flyktninger, nå vil de okkupere landet.

Det er bedre med nazisme enn Islam med Sharia lover. Nazisten respekterte nordmennene, de gjør ikke muslimene.

Det synes som at våre politikere tillater at muslimene får lov til å pisse på våre norske verdier, kultur og tradisjoner uten at det får konsekvenser for muslimene.

Dersom nordmenn fornærmer muslimer. da er helvete løst, da bringer politikerne nordmenn inn i rettsystemet slik det sist ble med hijab saken i Jæren Tinnrett. Da tillot man ingen toleranse.

Den eneste årsaken at muslimene kommer til Norge, er at norske politikere er så dumme at de gir dem NAV lønn livet ut.

Så lenge denne regningen blir betalt av oljepengene går det på et vis, men den dagen nordmennene må betale for Islam parasittene over skatte seddelen, da kommer Islam krigen for fult.

8
5