Jensen-dommen, et svik av Oslo politikammer

Politiet i Oslo har vært utsatt for press fra Spesialenheten for Politisaker og ble tvunget til å fremsette falsk forklaring mot Eirik Jensen. Politiets ære måtte reddes.

Sannheten er at Eirik Jensen fikk i oppdrag av Oslo politikammer å spille rollen som korrupt politimann for å skaffe opplysninger om den alvorlig tyngre narkotika smuglingen inn til Norge.

Det at Oslo politiet benekter at Eirik Jensen ble beordret til å være en korrupt politimann, er renspikka løgn. Til å begynne med prøvet flere av Jensens overordnede å nekte for at Jensen var ansatt i Oslo politikammer. På denne måten ble løgnene til politiet åpenbart for alle.

I tillegg hevdet Oslo politiet at de ikke viste om hasjsmuglingen til Gjermund Cappelen. Dette er også en blank løgn.

Politiet i Oslo har selv uttalt til pressen at de har vært svært fornøyd med informasjonen de fikk av Eirik Jensen om den tyngre narkotika smuglingen inn til Norge.

Som følge av at hasj er forbudt stoff i Norge, tør politiet i Oslo ikke innrømme sannheten om at de har sett mellom fingrene med dette, og vurdert Jensens informasjon som viktigere en hasj smuglingen.

Det å stille Jensen for retten var å ta feil mann, de virkelige skyldige er Jensens overordnende i Oslo politikammer.

Dommen i Oslo Tingrett er et rent bestillingsverk fra Spesialenheten for Politisaker for å redde politiets ære, og da var det nødvendig å gjøre Eirik Jensen til syndebukk.

Dommerne i Oslo Tingrett ble instruert og truet av Spesialenheten for politisaker ved Guro Glærum Kleppe, underforstått at det ville få konsekvenser for dommerne dersom de ikke ville dømme slik Spesialenheten dikterte.

I denne saken var dommerne ikke dommere, men fungerte som sekretærer for Spesialenheten for Politisaker.

Jensen-saken er et nytt eksempel der et statelig organ overtar dommerstolene i Norge, slik det også ble gjort i hijab-saken i Jæren Tingrett.

De legges ned følgende påstand:

Erik Jensen utførte sin spaner-tjeneste som korrupt politimann slik det ble forventet av ham av Oslo politikammer.

Ansvaret for Eirik Jensen tilhører ene og alene Oslo politidistrikt.

Oslo politidistrikt har dolket Jensen i ryggen.

Domsavsigelse:

Eirik Jensen er feil mann på tiltalebenken.

Eirik Jensen frifinnes på alle punkter.

Til alle lesere:

Del dette innlegget på sosiale medier.

3
0