Ytringsfriheten er fjernet

NRK, TV2 og avismedia har effektivt skjermet politikerne fra disse spørsmålene:
Hva gjør ditt parti for å forhindre at Norge blir en muslimsk stat i fremtiden?

Muslimer vil fjerne demokratiet og innføre sharia diktatur i Norge, vil ditt parti gå inn for å frata muslimer stemmeretten?

Vil ditt parti kaste ut av landet radikaliserende imamer som pålegger muslimene om ikke å bli intrigert i det norske samfunn?

Vil ditt parti stenge moskeer som forkynner at nordmenn er vantro fiender?

Vil ditt parti stenge moskeer som lærer hvordan muslimer skal utnytte det norske velferdssystemet?

Vil ditt parti stoppe all innvandring av muslimer til Norge?

Vil ditt parti forby islamske plagg som symboliserer undertrykkelse av kvinner?

Vil ditt parti stopp det islamske moralpoliti som operer rundt i norske gater som truer og trakassere kvinner til å bruke hijab.

Taktikken til media og politikerne er å stemple alle som kommer med slike spørsmål som ekstremister, høyreradikale, mørke krefter, rasister, ytterliggående, mørkemenn, indre trusler, nynazister og forkvaklede mennesker.

Dette gjelder for samtlige partier med unntak av FrP.
Godt valg.

5
2