Ordføreren i Arendal har fortjent dødsstraff

Arendalsuken har vist at Arbeiderpartiet er blitt et rent Nazi parti.

AP ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli beordret politiet å rive et lovlig oppsatt standtelt under Arendalsuka. Politiet begikk derved et overgrep mot organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge.

Når politikerne begynner å styre politiet etter politikernes ønske, da får vi samme situasjon som da nazistene styrte Gestapo i Hitler Tyskland før krigen.

Politiet hadde ikke lov å rive standen, men utførte en kriminell handling på ordre fra en AP ordføreren.

Det er dette vi kan vente oss dersom AP kommer til makten etter valget. De sender politiet mot sine politiske motstandere, og de som ikke sympatiserer åpenbart med APs nazi politikk.

Denne hendelsen i Arendal er direkte i strid med grunnlovens § 96 som skal sikre at myndighetene ikke begår overgrep mot sine borger, og at ingen kan straffes uten en endelig dom i det Norske rettssystem.

I tillegg har AP ordføreren brutt grunnlovens §93 og § 98.

AP ordføreren i Arendal Robert Cornels Nordli skal etter grunnloven § 86 stilles for riksrett og siktes for å ha ”Brote sine konstitusjonelle plikter” med en strafferamme på 21 års fengsel.

Dersom AP ordføreren ikke blir stilt for riksrett, da skal Anders Behring Breivik løslates fra fengselet.

Dette fordi grunnloven § 98 forbyr forskjellsbehandling av enkeltindivider.

Alle som har tenkt å stemme AP i år blir landssviker og høyforrædere.

En dag vil alle som stemmer på AP i år dømmes til døden for sitt landssvik i det kommende landssviker-oppgjøret.

5
2