Advarsel! Norge blir en muslimsk stat

Norske politikere har i over 50 år drevet en kamuflert kamp om å utslette staten Israel.Man har gitt økonomiske og politisk støtte til Israels fiender som har til hensikt å utslette staten Israel.

Norge har gitt mange milliarder kroner til muslimene i Israel, slik at disse skulle plage og pine jødene mest mulig.

Norge har i tillegg arbeidet for en såkalt ”fredsplan” (Osloavtalen) som hadde til hensikt å bygge en fiendtlig muslimsk stat mitt inne i hjerte av staten Israel.

Dette hatet mot Israel er i virkeligheten kjærlighet til islam.

Norge har da i virkeligheten vært en islam vennlig stat siden år 1967. Det var da hatet mot Israel begynte.

Med denne svikefulle holdningen overfor Israel, har Norge gjort seg skyldig i selv å måtte oppleve det å miste sitt land til islam.

Det er et gammelt norsk ordtak som sier at: ”Det man sår, det skal man høste”.

Norge vil i de neste årene oppleve en stor islamiserings prosess som vil føre til at Norge vil miste
den kristne religion, demokratiet og velferdsstaten.

Det betyr nedleggelse av NAV kontorene og opphør av alle typer trygdeytelser. NAV pengene skal i stedet gå til islamske brødre i muslimske land.

Alle lønninger vil bli halvert og ”Oljefondet” vil bli tømt i løpet av noen måneder og pengene sent til Islamske land.

Da blir det 6 timer med koran-lesing i barnehage, skole og alle offentlige institusjoner, og dobbel inntektsskatt for de som ikke vil underkaste seg islam.

Det vil komme en tid der alle som kritiserer eller protesterer mot islam vil bli skutt.

Norge har ikke et eneste politisk parti som vil stoppe islamiseringen av Norge.

I år blir du landssviker dersom du stemmer på AP (Allah`s parti) eller Høyre, fordi disse to politiske partiene har tilpasset sin politikk til islam.

AP og Høyre blir derved å regne som den nye ”Rinnanbanden”, de som samarbeidet med okkupasjonsmakten og svek sitt land og sitt folk.

Høyre og AP har svekt oss alle.

Godt valg.

8
3