Løgnen som ødelegger Norge

Aldri i historien har en enkelt løgn skadet Norge, Europa og hele verden til de grader som løgnen om at islam er en religion, og må derfor aksepteres.Opphavet til problemet ligger i Menneskerettighetserklæringen som ble stadfestet 10. desember 1948, om at alle individer har rett til fri religionsutøvelse.

I 1948 viste man ikke, og kunne ikke forutse at islam ville utvikle seg til å bli en internasjonal terrororganisasjon og at muslimene ville bli mer og mer aggressive og fiendtlige overfor vestlige demokratier.

Det var heller ikke mulig å forutse at det skulle komme millioner av muslimske flyktninger som ville flykte inn i de demokratiske vestlige land.

Som følge av dette må Norge kreve at Menneskerettighetserklæringen må endres, og at Norge lager nye lover om å demontere islam. Man må også forby stemmerett og statsborgerskap for muslimer i Norge.

Dersom ikke dette skjer nå, vil Norge og Europa bli fullstendig ødelagt.

Hvorfor flykter muslimene til vestlige demokratier som deres religion hater? Svaret er helt latterlig enkelt: Muslimene er i verkeligheten ikke flyktninger. De er en invasjonshær som består av muhammad-troende arabere som skal erobre verden gjennom løgn, bedrag, svik, trusler og terror.

Norske stortingspolitikere er blitt så hjernevasket at man er livredd for en russisk invasjon, men det at islam nå er i ferd med å invadere og knuse Norge, det ser politikerne på som et gode for Norge.

I et kommende landssvikeroppgjør vil partiledelsen i Arbeiderpartiet og Høyre bli dømt til døden for sitt landssvik. De vil bli henrettet ved henging i galgen eller bli skutt på Akershus festning.

Måtte den dagen komme snart, før landet vårt blir fullstendig ødelagt.

8
3