Den livsfarlige løgnen til Erna Solberg

Erna Solberg besøkte i helgen det kristne arrangement ”kvinner i nettverk”, der hun ble intervjuet av en TV reporter om at dette besøket var kun for å smiske med kristne velgere.

Erna Solberg forsvarte seg da med at hun gikk i alle typer sammenheng både kristne, muslimske og buddhistiske menigheter og at ”vi alle må leve i en fredelig sameksistens med alle religionene”.

Erna Solberg vet at det ikke er mulig for et fritt demokrati å kunne leve i fredelig sameksistens med islam. Dette fordi islam er forpliktet ifølge Koranen til å knuse demokratiet og innføre sharia-lovene i Norge.

Årsaken til at Erna Solberg bevist lyver til det norske folk, er at hun vil at Norge skal bli en muslimsk diktaturstat så snart som mulig.

Erna Solberg har inngått en hemmelig landsforræder-avtale med okkupasjonsmakten islam, om å snik-infiltrere Islam bit for bit inn i det norske samfunnet.

Erna Solberg som Norges statsminister, er med sitt islam-svik mot det norske folk blitt 100 ganger verre enn djevelen Henry Rinnan og hans landssviker bande.

Henry Rinnan samarbeidet med nazistene under krigen og ble dømt til døden og henrettet ved skyting den 1. februar 1947 i Trondheim. Medlemmene av ”Rinnanbanden” ble også henrettet.

Det er ikke bare partiet Høyre som er medlemmer av vår tids nye ”Rinnanbanden”.

Det er også Arbeiderpartiet, fordi AP har arbeidet i flere 10 år for å bli et godkjent muslimsk parti som skal islamisere Norge så raskt som mulig.

Stemmer du på disse 2 partiene i høst, da blir også du en landssviker og medlem av vår tids nye «Rinnanbande».

Godt valg.

8
1