Våpenloven må endres i Norge

Politiet har ingen muligheter lenger til å gi etniske nordmenn den nødvendige beskyttelse mot sinte og farlige islamister.

Derfor må alle etniske nordmenn som føler seg truet av islamister, ha rett til å kunne forsvare seg og bære skjult våpen.

Forutsetningen må være at vedkommende har et reelt beskyttelses behov og har gjennomgått politiets våpeninstruks og blir underlagt politiets administrasjon og ansvar.

Våpenbærer må ha rent rulleblad og våpenet må være av samme type som politiets tjeneste våpen.
Alternativ kan være at all ammunisjon blir merket med nummer på prosjektilene.

Denne løsningen må også være tilgjengelig for kvinner som lever i konstant frykt for å bli drept, og som i dag må gå med volds alarm som ikke gir en reell beskyttelse.

Stortingspolitikerne i Oslo har krevet at politiet skal overvåke og beskytte dem 24 timer i døgnet.

Da er det ganske frekt av disse samme politikerne og ikke vil gi andre borgere den samme beskyttelsen som de selv krever. Politikernes liv er ikke mer verd enn andres liv og knapt nok det.

Å bære våpen blir derfor en naturlig konsekvens som følge av at Norge har tatt imot og har tillatt Islam å vokse seg sterk og farlig i Norge.

Politiet gis muligheter til å innkalle og benytte personer med godkjente bæretillatelse under særskilte nød situasjoner.

Bruk av et slikt våpen under politiets ansvar skal behandles som et internt anliggende i politiet.

4
1