Tyrkia må kastes ut av Nato

Tyrkia er nå blitt en islamsk diktaturstat som ønsker å fjerne seg fra alle vestlige demokratier og vil opptre som en fiende overfor Europa.

Tyrkia vil nå alliere seg politisk med muslimske land. Da kan Nato komme i krig med et land som er alliert med Tyrkia. Dette ville i så fall resultere i at Nato kan havne i borgerkrig med et av sine medlemsland.

Tyrkia, som en ren muslimsk stat kan ikke være medlem av Nato. Det går ikke. Nato er en forsvarspakt kun for demokratiske stater.

Etter hvert som islamiseringen av Tyrkia hardner til og den tyrkiske økonomien kollapser, vil det kunne komme opp mot 15 millioner flyktninger som ønske å flykte til Europa eller vil bli kastet ut av Tyrkia med tvang.

Dette er ikke et spørsmål om det kommer, men når det kommer.

Derfor må Norge ut av EØS nå, slik at vi kan få stengt grensene før denne flyktningstrømmen kommer veltende inn over landet vårt.

Hvis vi skal redde Norge fra å bli overflømmet av sinte tyrkiske muslimske flyktninger, må alle nordmenn under høstens valg, kun stemme på politiske partier som vil ut av EØS og stenge grensene.

10
2