Barnevernet er ett sammenhengene mareritt

Det er ikke mangel på kompetanse i barnevernet som er problemet, men det er at mesteparten av de ansatte er fulle av hat og medlemmer av Arbeiderpartiet og tilhører derfor den sorte religionen.

Problemet i barnevernet kan ikke løses før AP folkene i Barnevernet er fjernet.

Man må ansette andre typer mennesker med en annen og bedre livsholdning enn de som i dag presses inn av AP gjennom fagforeningene.

Den Norske kirke må ta over ansvaret for barnevernet.

Barnevernet trenger ikke ansatte med statlig juss kompetanse som har mistet sin samvittighet og sannhet.

Det som Barnevernet trenger er mennesker med kjærlighet og sannhet.

2
0