Erna Solberg knuser vennskapet med Russland og hisser til konflikt

Russland er nå lei av all hat og løgn-propagandaen som statsminister Erna Solberg sammen med Norsk media har sendt mot Russland siden Trump ble president i USA.

Norge har nå fått en advarsel fra Russland om at de vil bryte alle diplomatiske forbindelser med Norge, dersom Norge fortsetter med hat-retorikken mot Russland.

Erna Solberg har nå svart Russland gjennom norsk TV og hevder at Russland bare driver propaganda og løgn, og hun tror ikke noe på advarslene fra Russland.

Russland kan ikke leve med at Erna Solberg beskylder Russland for løgn.

Russland blir derved tvunget til å iverksette et diplomatisk brudd med Norge.

Erna Solberg driver nå en direkte krigshissing mot Russland og hun fremtrer useriøst og uskikket til å fortsette som norsk statsminister.

Den eneste måten som vi nå kan forhindre en uønsket konflikt mer Russland, er at vi umiddelbart setter inn Kjetil Solvik Olsen som ny statsminister i Norge.

Det er kun han som har evnen til å dempe konflikten og få reparert skadene som Erna Solberg har stelt i stand overfor Russland.

3
2