Norge har tradisjon i å ønske okkupasjonsmaktene velkommen inn i landet

9. april 1940 sto det norske folk på Karl Johans gate i Oslo og viste nazihilsen til de tyske troppene som marsjerte opp gaten til slottet.

Før krigen var det over 50% av Oslos befolkning som sympatisert med Hitler, og prosent andelen blant stortingsrepresentantene var enda høyere. Norge var i prinsippet et Nazistisk land før nazistene kom.

Ingen av de europeiske landene som ble okkupert av nazistene, hadde et så godt og nært samarbeidet med nazisten som i Norge. Det har kommet klart frem i brevene fra Josef Terboven til Hitler. Norge har i realiteten ikke endret seg politisk siden krigen.

Islam består av 90% nazisme, og dette er årsaken til at alle politikerne på stortinget ønsker å bistå og legge til rette for oppbygging av et sterkt Islam i Norge. Norge må tilbake til sine røtter.

Problemet med dette er at Islam er en internasjonal politisk og militær terror organisasjon som er i strid med Norges lover, og oppholder seg derved ulovlig i Norge. Dette lovbruddet bryr politikerne seg ikke noe om.

Islam er derfor trykket ned over hodene på det Norske folk på samme måten som nazistene okkuperte Norge under 2. verdenskrig. Det er i prinsippet ingen forskjell.

Norge hadde folkestyre fa 1814 til 1884. Fra 1884 til 1940 hadde vi politisk partistyre, og fra 1945 og frem til 2017, har Norge hatt parti diktatur.

Etter valget i 2017 kan vi få et rent Islamsk diktaturstyre i Norge, fordi Norsk sosialisme i dag er tilnærmet identisk med både nazismen og islamismen.

Norge er blitt ett verre diktatur i dag enn det vi hadde under den tyske okkupasjonen, det er bar at den er godt kamuflert ved hjelp av media propaganda og politikernes løyner.

For de nordmenn som ikke ønske at Norge skal bli en Islamsk stat etter valget i 2017, har ingen parti å stemme på, fordi alle partiene og stortingsrepresentantene aksepterer Islam som en god ting for Norge.

Det synes som om det norske folk lengter etter å bli en muslimsk diktaturstat.

Det betyr at hva du enn stemmer på av politiske partier til høsten, så blir du automatisk en landssviker og nazist. Godt valg.

3
2