Maktbalanse i verden er nå endret

USA, Russland og Israel representerer den «hvite religionen». Dette har skapt et hat-raseri i den «sorte religionen» i Europa og EU.

Vi går nå inn i en tid der EU vil bygge opp mer og mer hat-retorikk mot USA, Russland og Israel.

EU vil kreve å danne en egen EU-hær.

Det betyr at EU går ut av Nato, og Russland kommer inn i stedet.

Etter hvert som konflikten tilspisser seg, vil Norge bli presset til å velge side i konflikten.

Store deler av Norges befolkning vil bli vettskremt.

Det vil bli heftige TV debatter i tiden som kommer, om hvilken side Norge må velge.

Debattene vil bli endeløse og engasjere hele befolkningen.

Løsningen for Norge er å velge den «hvite religionen» sammen med USA. Russland og Israel.

Årsaken til dette er at man vet at EU en dag kommer til å gå i oppløsning.

3
2