UDI som rettsinstans

UDI er et nytt eksempel på at politikerne ønsker å lage rettssystemer som politikerne kan styre selv.

Når UDI gis myndighet til å opptrer som politi, påtalemyndighet, rettsinstans og siktedes forsvarer i en og samme funksjon, da forstår man virkelig hvor dårlig rettsikkerheten er i Norge.

Det er da man får tilstander der staten fratar borgerne sitt statsborgerskap basert på anklager fra UDI, i sted for en lovlig og rettskraftig domstol.

Vi må ha annerledes-tenkende mennesker inn i stortinget i 2017 for å få ryddet opp i galskapen på stortinget.

4
0