Den sorte religionen. Del 1. «Opphavet»

Gud satte inn i denne verden en god og en ond ånd, for at menneskene skulle få muligheter til å velge bort Gud.

Gud representerer den gode ånd og djevelen representerer den onde ånd.

Den gode ånd blir kalt for lysets rike og fikk hvit som sin farge. Den onde ånd blir kalt for mørkets rike, og fikk sort som sin farge. På disse to rikene er alle verdens religioner bygget på.

Begge disse religionene startet med Adam og Eva i paradiset, da de fikk kunnskap om den onde og den gode ånd.

Den sort religionen ble ført videre gjennom Adams sønn Kain, han som slo i hjel sin bror som følge av misunnelse. Den ble ført videre gjennom Sumer sivilisasjonen som startet for ca 6000 år siden og varte frem til det Babylonske riket for ca 3900 år siden. Disse Sumere ble kalt for ”svart hodene” fordi de dyrket den sorte religion og hadde en egen fantasi gud som araberne senere kalte for Allah.

I det babylonske rike ble den sorte religionen utviklet til en komplett religions dyrkelse, der man tilba den magiske sorte stein og det sort teppe som hang på en av veggene i templet.
Denne tradisjonen praktiseres i Islam også i dag. De ble også innsatt prester som utførte skrifting og ga syndsforlatelse mot god betaling.

Det babylonske riket styrtes av diktatorer som krevet at alle landets innbyggere måtte underkaste seg den sorte religionen. Den svarte religionen spredde seg ut over hele Midtøsten og helt ned til Egypt.

Abraham fikk sønnen Ismael i byen Sikem med den kananittiske trellkvinnen Hagar for ca 3900 år siden. Ismael ble kastet ut av familien da han var 15 år gammel, fordi mor til Ismael kranglet hele tiden med Sara som var Abrahams kone.

Ismael vokste opp i byen Arab og ble stamfar til de vi i dag kaller araberne. Han flyttet til byen Mekka i Saudi Arabia og sørget for å restaurere det gamle babylonske templet Kaba. Ismael ble en tilbedrer av den sorte religionen, og profeten Muhamed videreutviklet denne religionen i år 621 e kr. til det vi i dag kjenner som religionen Islam. Kaba`en i Mekka er i dag muslimenes helligste tempel.

Islam inneholder politikk, komplett lovverk for styring av land, militærmakt og terror, politi, domstol med egne straffemetoder, krav om underkastelse og kontroll. Den minste aktiviteten i Islam er personlig guds tro. Denne aktiviteten er likevel det viktigste elementet i Islam fordi det er denne som hjernevasker til blindt å underkaste seg det Islamske system. Pressmiddelet er trussel om å havne i helvete og lovnad om et evig paradis. Islam har en sterke usynlige ånds kraft boende i seg. Denne kraften manifesterer seg i form av ufred, vold og terror over alt i denne verden der Islam er til stede.

Det er ikke bare Islam som er influert av den sort religionen, det blir beskrevet i del 2.

2
3