Hva skal vi med et ytre forsvar når vi allerede er okkupert av Islam

Hva er hensikten med å sløse vekk 50 milliarder kroner hvert år på et forsvar mot Russland, når Russland vil bli vårt eneste fremtidige håp om befrielse fra Islam.

Skal vi ha et forsvar med mening i, da må vi først forsvare oss mot den ”svarte religionen” Islam, som vi allerede har fått inn i hus.

Vi må knuse Islam før den knuser oss.

Det koster 250 milliarder kr. i året, å tillate den svarte religionen å virke i Norge.

Innvandringen fra den 3. verden og denne svarte religionen er ekstremt skadelig for samfunnet og bringer kun konflikter, splid og ulykke over folket.

Alle nordmenn må nå innse at vi har de dummeste politikerne i hele verden til å styre oss.

Fatter ikke at nordmenn lar seg herse med på dette viset.

Nå bruker regjeringen 250 milliarder kroner mer i statsbudsjettet enn det fastlands Norge tjener.

Disse pengene blir hentet fra olje inntektene og går i all hovedsak til å opprettholde den svarte religionen og dens negative konsekvenser i samfunnet. Dette er renspikka galskap og må stoppes.

4
2