Innvandring eller okkupasjon

Enhver innvandrer som kommer til Norge som har til hensikt å endre vår politikk, religion, kultur eller tradisjon, er i realiteten ingen innvandrer, men en okkupant.
Alle muslimer som kommer til Norge har til hensikt å Islamisere Norge. Dette skal gjøres ved å innføre sharia lovene.

Dette faktum benekter alle politiske partier på stortinget, noe som gjør dem til høyforrædere og landssvikere.

I det øyeblikket Islam bygger opp en Islamsk organisasjon i Norge, da er denne organisasjonen i virkeligheten en fremmed okkupasjonsmakt som oppholder seg ulovlig på norsk jord.

Tyrkia er et godt eksempel på hvordan Islam operer. Der startet man et Islamsk parti i 2004, og holdt seg i ro frem til man øynet mulighetene til å begå et statskupp.

Da var det ikke lenge før Islams sanne ansikt kom frem i form av vold, terror og startet utrensing av alle ikke-muslimske offentlige ansatte i hele samfunnet.

Alle som ikke bøye seg for Islam blir torturert og fengslet, og vil snart bli drept når døds-straffen gjeninnføres i Tyrkia.

Norge er et mye rikere land enn Tyrkia, og er således et viktig land for Islam å innta.

At norske politiker har mistet alle ”vett og forstand”, det vet vi, men at befolkningen ikke reagerer på at Islam er i ferd med å stramme renneløkka rundt nakken på det norske folk og land, det er helt ufattelig å forstå.

Sover det norske folk eller er man lagt i full løgn-narkose, hva er det som skjer?

Det brenner en påtent Islams ild i det norske hus, nå må det norske folk våkne, ellers så brenner der inn og demokratiet omkommer.

4
2