Norge må stenge grensen og kaste ut Islam

USA er på randen av sammenbrudd som følge av innvandringen fra ikke produktive folkeslag.
Disse skaper ikke arbeidsplasser selv, men er avhengig av de arbeidsplassene som amerikanerne har skapt.

USA har tatt inn ca 100 mill emigranter fra slike ikke-produktive folkeslag. Nå er arbeidslivet og lønningene så presset av konkurranse, at man kan ikke lenger leve på en inntekt.

Den amerikanske drømmen er blitt til et mareritt for 70% av befolkningen, og USA er på randen av borgerkrig og holder på å drukne av ikke-produktive emigranter. I tillegg kommer effekten av åpne grenser og utflagging av en stor del av industrien.

Det er tydelig at NRK og TV2 ikke har forstått at den amerikanske valgkampen er et resultat av en langvarig ukontrollert innvandring av ikke-produktive folkeslag.

Det som skjer i USA er et forvarsel på hva som kommer til å skje i Norge, dersom vi ikke lærer av feilene som USA har gjort.

Derfor må vi stenge grensene for innvandring og kaste ut Islam, før skadene blir for store.

Dersom politikerne ikke gjør noe, må vi akseptere en Russisk invasjon.

6
7