PST presset til taushet om Islam

PST sjef Marie Benedicte Bjørnland sitter med en kriminell diagnose av Islam som en ulovlig organisert kriminell organisasjon. Hun får ikke lov av Erna Solberg og regjeringen å offentliggjøre disse dokumentene.

Det Norske folk skal holdes uvitende om hvilken farlig og kriminell aktivitet Islam i virkeligheten utøver i Norge.

Det er ikke vanskelig å lese PST sjefens bekymring over dagens Islam politikk, fordi denne politikken vil gi grobunn og næring til rask vekst av de ”Høyreekstreme krefter” i Norge.

Disse ”Høyreekstreme kreftene” er de nordmenn som vil at Norge skal forbli en fri stat, og ikke bli underlagt Islams diktatur.

Dagens Islam-politikk vil på sikt skape en ”Big Bang” effekt, der nordmenn føler seg så presses og sveket av politikerne at de tar til våpen.

Det at PST ikke får stoppet regjeringens Islam-politikk er ikke PST sin feil, det er Erna Solberg og alle andre politiker og folk som deler hennes tanker om at Islam er en freds-bygger i verden.

Det er ikke bare PST som blir holdt i en politisk skru stikke, det gjør også alle avisene og TV media.
Vi ser at det er ingen av disse som tørr å skrive eller tale om problemet, alle er stille og tause.

Det er nesten som vi kan bruke det gamle norske ordtaket ”Stille før stormen”.

 

4
5