Erna Solberg er satanist og må fjernes før jul

Erna Solberg går nå offentlig ut med at hun er bekymret for de kristne miljøene i Norge og ikke Islam.

Hun hevder at det er kun Islam som kan bygge ”Paradis” på jord.

Sannheten er at islam bygger helvete på jorden, og Islam må utryddes fra jordens overflate.

Med slike uttalelser kan Erna Solberg ikke fortsette som Norges statsminister, hun er blitt direkte fiende av vårt demokrati og ønsker å gi landet vårt til usivilisert arabere som vil drepe oss om vi ikke underkaster oss terrorgruppen Islam/IS.

Aldri i historien har Norge hatt en slik statsminister som Erna Solberg, som viser et slikt hat mot sitt eget folk, kultur og land.

Vidkun Quisling som ble dømt til døden for landssvik etter krigen, reiste ned til Hitler og ville ha forsikringer om at Norge skulle forbli en uavhengig stat etter krigen, et løfte han fikk av Hitler.

Vidkun Quisling var en hundre prosent nasjonalist og deltok ikke i styringen av Norge før etter at regjeringen og kongen hadde flyktet ut av landet.

Det er derfor vanskelig å se at Vidkun Quisling var noen stor landssviker. Det er derimot ikke vanskelig å se at Erna Solberg er en stor landssviker, hun som vil overlevere Norge til terrororganisasjonen Islam og IS.

Forbannet; være alle nordmenn som gir sin stemme til de politiske partiene som tillater Islam å vokse fritt frem i Norge. Gjør du dette blir du selv en landssviker og du støtter ødeleggelsen av ditt eget land.

Nå bruker Norge 225 milliarder kroner av oljepengene for å dekke utgiftene til Islam og innvandrere.
Disse utgiftene vil bar øke med tiden og snart er oljefondet tomt.

Når norske skattebetalere får denne islam-regningen i fanget, da bryter i alle fall helvetet løst.

Islam blir bare frekkere og frekkere og bygger nå et parallellsamfunn som et parasittsamfunn som ”suger blodet” ut av vårt velferdssamfunn og hater oss Nordmenn som pesten.

Islam er en gift som sprøytes inn i det Norske samfunn som splitter folket og undergraver vår verdier, og har til hensikt å gjøre Norge om til en muslimsk diktaturstat.

På denne måten finansierer Norge oppbyggelsen av terror organisasjonen Islam og IS.

Da blir det ett hykleri av en annen verden, at Norge kjemper mot IS i Syria med den ene hånden og støtter oppbyggelsen av IS i Norge med den andre.

Alle nordmenn som tror på Erna Solbergs sin løgner om at Islam ikke er en farlig terrororganisasjon, bør ikke gis stemmerett til stortingsvalget i 2017. Det får da være måte på lav IQ og ha blitt hjernevasket.

4
6