Nazismen er stått opp fra de døde og styrer nå Europa

Norge må ut av Nato før krigen med Russland starter.

Det som kjennetegner den nazistiske ideologi er hatet mot Russland og Israel. Putin vet at krigen kommer, men han vet ikke om Norge vil delta i denne krigen eller ikke. Han tar likevel ingen sjanser, så han har lagt Norge inn som en potensiell angriper i et felles europeisk angrep.

Hvis Trump blir president i USA, da ønsker ikke han ubegrunnet uvennskap med Putin, og vil derved overlate Europa til seg selv.

Nato vil snart bli oppløst, og da er det mest sannsynlig at Irland, England, Norge, Sverige, Danmark, Finland til slutt går ut av EU og EØS.

Disse landene vil danne en allianse sammen med USA, Russland og Israel, som det nye Nato.

EU alene sammen med Islam, vil da først starte krig mot Israel, og etter hvert bli innviklet i krig med Russland og resten av det nye Nato.

I denne krigen vil EU snar gå i oppløsning og Islam vil bli knust, slik Nazismen ble det i 1945.

Alle Islamske land vil da få forbud om å dyrke Islam, ellers vil de bli knust av denne nye Nato-koalisjonen.

Russland vil bli tvunget til å bruke atomvåpen mot EU, for enda en gang å knuse nazismen i Europa.

Den Norske regjering sitter i komplett forvirring og skjønner ingen ting av hva som foregår, slik det også var 9. april 1940.

Ingen politiker forstår at det er mye bedre for Norge å bli underlagt Russland enn å bli underlagt Islam.

Politikerne har vist oss at de ikke ønsker at Norge skal forbli en selvstendig stat lenger.

 

5
4