Det Norske folk er lamslått av frykt for Islam

Islam har lammet det norske folk med frykt demoner. Folk tørr heller ikke kritiser Islam i frykt for bli stemplet med noe negativt i media, sin arbeidsplass, eller av våre egne stortingspolitikere.

Erna Solberg og regjeringen har således etablert et ”skrekkregime” i Norge, og bruker islam som skremmemiddel i kampen om at nordmenn skal akseptere Islam som den nye religionen i Norge.

Det finne ikke en eneste avis, TV kanal, eller et offentlig organ som tør å skrive noe negativt om Islam. Alle Nordmenn er skremt og truet til taushet.

Det norske folk må derfor innse at vi allerede er okkupert av Islam.

Dette har islam lykkes med, fordi våre landsvikende politikere på storting og regjering har gitt dem fantastisk god hjelp til å nå målsettingen om et Norge skal bli et muslimsk land i nær fremtid.

Dette er årsaken til at alle stortingspolitikerne nå har fått tittelen ”Den nye Rinnanbanden”.

Ingen nordmenn tør derfor å være med å starte et politisk parti som er imot Islam.

Derved synes det heller ikke som det finnes noen løsning på problemet innenfor landets grenser.

4
6