Moskeene i Norge er organisert som kriminelle organisasjoner

Nå offentliggjøres moskeenes og muslimenes ulovlige virksomheter ifølge Norges lover.
1. Moskeene og muslimene opptrer som en utenlands organisasjon som styres av imamene i moskeene, som igjen styres fra makter utenfor Norges grenser. Dette er i strid med (Grunnlovens) § 25, og (Straffeloven) § 111 hele, § 113, og borgerlig (Straffelov) § 83 hele og § 85 hele, og § 86 pkt 4 og 5.

2. Moskeene samler inn penger og sender disse til Islams internasjonale organisasjon som driver krig og terror. Dette er i strid med (Straffeloven) § 128, § 135. a. b.

3. Rekrutterer medlemmer til fremmed krigstjeneste. Dette er i strid med (Straffeloven) § 128

4. Har til formål å gjøre statskupp med å innføre sharia-lovene og erstatte Norges samlede lover, noe som er i strid med (Grunnlovens) § 1, 2 og 3, og (Straffelovens) § 111. a. d. § 113.

5. Muslimene og moskeene er tilknyttet Islamske internasjonale verdensomspennende nettverk av terror og krig, og på den måten sprer frykt og redsel i Norges befolkning for å oppnå politiske særfordeler. Dette er i strid med (Sikkerhetsloven) § 1 og § 3 pkt. 5.

6. Moskeene arbeider for å presse myndighetene til å innføre avgrensede områder der sharia-lovene skal erstatte Norges lover. Dette er i strid med (Grunnlovens) § 1 og 2. og borgerlige (Straffelov) § 83. og 86. pkt. 4 og 5. og § 97 a.

7. Moskeene har opprettet eget (ordenspoliti) som handler på ordre av moskeene og fra utenlandske makter. Dette er brudd på (Straffeloven) § 181 a. og (Grunnloven) § 25.

8. Islam i Norge har mottatt penger fra Saudi Arabia og andre araberstater til bygging av moskeer i Norge, som har til hensikt å bygge opp en organisasjon som er i strid med alle overstående lover.

Islam er således forbudt i Norge og det kreves at denne farlige og onde organisasjonen gjøres forbudt.

Derfor begår politikerne høyforræderi mot statsforvaltningen og det norske folk og land, ved å tillate at denne organisasjonen får vokse fritt i Norge.

Sannheter er at det finnes ikke et eneste politisk parti, som ikke ønsker å samarbeide med fienden om at Norge skal bli et muslims land om noe år.

Islam undergraver våre verdier og splitter folket.

Derfor har velgerne ingen valgmulighet, enten må man sitte og se på at Norge blir overtatt og knust av Islam, eller så må man innhente hjelp fra den russiske hær til å knuse ”Rinnanbanden” som vannstyrer landet vårt, og som samarbeider med okkupasjonsmakten Islam.

Vladimir Putin synes å være den eneste mulige redningsmannen for Norge, også for Sverige.

3
7