Sannheten om Islam sjokkerer

I religionen Islam er det kun 2% av det Islam arbeider med i Norge, som er lovlig ”tro og livssyn”. Nå offentliggjøres det kriminelle delen av Islam:

1. Islam er en arabisk internasjonal krigs- og terrororganisasjon som har til hensikt å skaffe seg verdensherredømme. De har til nå erobret 57 land  i verden.
2. Islam sender sine soldater kamuflert som flyktninger til de landene som de ønsker å okkupere.
3. Denne metoden er ikke annet enn en snik-invasjon av andre land, inkludert Norge.
4. Islam bruker betegnelsen ”religion” som kamuflasje for å skjule sitt illegale arbeid i Norge.
5. Islam er en utenlands organisert kriminell organisasjon som adlyder ordre og er styrt fra utenlandske makter, og er derved i strid med grunnlovens § 25.
6. Islam har i tillegg til hensikt å erobre makten i Norge, og omgjøre Norge til et Islams diktatur, i strid med grunnlovens § 1 og § 2.
7. Ifølge grunnlovens § 25, kreves det at en slik utenlandsk kontrollert makt, skal være godkjent i stortinget for å kunne operere lovlig innenfor Norges grenser.
8. Norge har ikke vedtatt et slikt stortingsvedtak. Islam er derfor en forbudt aktivitet i Norge.
9. I tillegg er Islam i strid med straffeloven § 83 og § 104, sabotasje, mytteri, ulovlig formål osv.
10. Norge må sette Islam på den internasjonale terrorlisten, fordi Islam utfører terrorhandlinger over hele verden .
11. Alle politikerne på stortinget bryter sine forpliktelser overfor grunnloven, ved å tillate den farlige organisasjonen Islam å utvikle seg innenfor Norges grenser.
12. Alle politikerne på stortinget samarbeider med denne ulovlige fremmede makten Islam, om å legge forholdene til rette for at Islam kan okkupere, gjøre statskupp, og omgjøre Norge til et Islamsk diktatur. På denne måten driver politikerne et ”bakholdsangrep” og ”dolker” det norske folket i ryggen, og disse skal dømmes etter straffeloven § 83 (21 års fengsel).
13. Derfor skulle alle stortingspolitikerne vært fremstilt for riksrett etter grunnloven § 86.
14. Siden det er stortinget selv som skal kreve iverksettelse av riksrett, bryter politikerne også her sine konstituelle plikter etter § 25, fordi man ikke vil fremstille seg selv til riksretten.
15. Alle politikere på stortinget i dag, har ved sitt svik mot grunnloven, landet og folket, gitt seg selv status som landssvikere og høyforrædere. Vår tids nye ”Rinnanbanden”.
16. Straffen for politikere som begår høyforræderi, kan bli dødsdom i et kommende landssviker-oppgjør.

Dette arbeider Islam med over hele verden:

Økonomisk støtte til den Islamske internasjonale organisasjonen som driver global krigføring, folkemord, terrorangrep, gisseltaking, pengeutpressing, halshugging av gisler som ikke kan betale løsepenger, skyting av tilfeldige sivile, trusler mot folk og politikere, utsteder drapsordre i andre land, smugler våpen til sine ”flyktninger” som er kommet inn i et land, dreper jøder, kristne og alle andre ”vantro”, sprer løgn i media om hva som er Islamsk hensikt og målsetting, Infiltrerer skoler og universiteter verden over med løgn og hat. Islam kan ikke leve av seg selv. Den må operere som en kreftsvulst eller parasitt i andre land for å overleve. Regjeringen må kaste ut organisasjonen Islam, fordi Islam er en livsfarlig giftslange i samfunnet som undergraver våre verdier og splitter folket, som vil omgjøre Norge til et sharia-diktatur. Dersom politikerne ikke vil kaste ut Islam, da må det norske folk kreve at kongen oppløser nasjonalforsamlingen, kaste ut alle politikerne av stortinget og regjering. Norge må da styres som et firma som kaster ut Islam og føre Norge tilbake til grunnloven. I tillegg iverksettes landssvikeroppgjøret. De politiske partiene som har elsket Islam mest, gjøres forbudt og avvikles, og alle dagens stortingspolitikerne straffes og skiftes ut.

6
10