Erna Solberg er en politisk voldtektsforbryter

Erna Solberg og resten av regjeringen er i ferd med å forgripe seg på det norske folk ved at man sender politi, rettsapparatet og media som politiske voldtektsforbrytere, for å tvinge det norske folk til å underkaste seg islam.

Erna Solberg har på denne måten erklært krig mot den delen av det norske folk som ikke vil at Norge skal være en muslimsk stat i fremtiden.

Islam i Norge er en langsom-arbeidende okkupasjons makt, som har forbindelseslinjer og støtter økonomisk utenlandske organiserte kriminelle organisasjoner som driver krig, folkemord, gisseltakere, pengeutpressing, halshugging, terrorangrep, skyting av sivile uskyldige mennesker, trusler mot folk og politikere, utsteder drapsordrer i andre land, smugler våpen til land for å gjøre statskupp, dreper andre religioner, dreper også de som ikke tilhører noen religion, vil at hele verden skal være slaver under islam, sprer løgn og hat i media, lyver om deres hensikt, infiltrerer regjeringer over hele verden, hjernevasker sine egne til å utføre terror og statskupp, knuser demokratier og innfører sharia diktatur, lever av å snylte på andre folk som parasitter, sender soldater til andre land kamuflert som flyktninger, opphøyer og forherliger terrorister som dør, lover selvmordsbombere 72 jomfruer i paradiset og økonomisk erstatning og frelsesbillett for terroristens familie osv.

Erna Solberg og resten av regjeringen og stortinget prøver nå å tvinge denne djevelskapen ned over hodet på det norske folk. For dette høyforræderiet og landssviket skal hun og resten av politikerne på stortinget bli straffet med døden i det kommende landssvikeroppgjøret.

Den dagen kommer snart, da de politiske høyforræderne og landsvikerne og de som har samtykket og samarbeidet med dem, skal få sin fortjente straff.

Det norske folk må nå kjempe for å beholde vår frihet.

Det er bedre å dø stående, enn å leve på kne under islam.

Leve demokratiet og friheten, død over islam.

For at menneskeheten skal få fred, må islam bekjempes og knuses over hele verden.

3
10