Hijab saken beordret av Erna Solberg

Hijab saken i Jæren Tingrett var et politisk bestillingsverk, der dommen har blitt informert om at Merete Hodne skal dømmes i saken uavhengig av hva som kom frem i retten.

Når politikerne legger press på dommerne i en sak, så er dette et alvorlig brudd på forvaltningsloven og det undergraver rettssikkerheten.

Det er fremkommet indikasjoner på at det var Erna Solberg som ga ordren til rettsprosessen, fordi hun ønsket med denne dommen å vise hvor snille politikerne er med muslimene.

Saken var derfor et gigantisk narrespill for å lure det norske folk til å tro at islam er en lovelig religion i Norge.

Det er kun diktaturstater som opererer som norske politikere med direkte innblanding i rettssystemet.

Med denne dommen er Merete Hodne blitt et offerlam på det Norske islamske alter.

Det som ligger bak denne rettsaken, er den norske politiske gale drømmen om å ”sivilisere” islam.

Filosofien er at dersom Norge er veldig snille og gir islam alt det de ønsker seg, da håper man at islam vil være snille med oss og ikke å opprette parallell samfunn med sharia lover, eller omgjøre Norge til et diktatur når muslimene kommer i flertall i landet om 8 til 12 år.

Alle som kjenner islamsk historie vet at denne filosofien er en vanvittig politisk dårskap som aldri har muligheter til å bli en realitet.

Derfor driver norske politiker i virkeligheten en ”russisk rullett” med Norges fremtid som en fri, demokratisk og uavhengig stat.

Hvorfor tar ikke Norsk media opp denne saken, er pressen underlagt et diktatorisk sensurjerngrep av politikerne som ikke bare styrer rettssystemene, men som nå også styrer hele Norsk presse.

Har vi allerede innført diktaturet her i Norge?

9
18