Erna Solberg vil bli dømt til døden sammen med AP,SV,SP,Venstre og KrF

Erna Solberg har forsikret det norske folk om at hvis Norge er snille med islam og gir dem alt de ønsker, da vil islam siviliseres til å elske vårt frie demokrati og ikke innføre sharia lovene og diktatur når muslimene kommer i flertall i Norge.

Problemet for Erna Solberg er at muslimene selv sier at Erna Solberg lyver og er en nyttig idiot som tror på egenproduserte løgner.

Islam har stått fast på sin religion om å drepe, lyve og bedra i snart 1 400 år. På denne tiden har man drept ca 300 mill mennesker og erobret 52 land i verden. Ingen av disse landene har fått beholde frihet og demokrati, men er alle underlagt sharia lovene.

I Norge er de inngått en hellig allianse mellom sosialistene og islam om at dersom islam avstår terrorhandlinger i Norge, skal islam få overta Norge når muslimene har født så mange barn at de er kommet i flertall.

Planen er at dersom AP vinner valget i 2017, skal AP straks starte tilretteleggingen i lovverket for en senere muslimsk overtakelse av vårt land. Her inngår blant annet planen om å fjerne kongehuset.

Det som er det mest sjokkerende i den saken er at Erna Solberg og Høyre sammen med Venstre og KrF. er enige i APs muslimske plan for Norge.

Årsaken til at islam vinner frem mot norske politikere, er at islam driver terrorisme som rettes mot de land som ikke etterkommer islams politisk krav til politikere.

Derfor må Norge bygge opp en motstands hær, slik vi hadde under krigen, som skal presse norske politiker tilbake til å overholde grunnlovens §1. Det betyr at alle muslimer må kastes ut av landet og ingen muslimer har heretter tilgang til riket.

Islam situasjonen i Norge presser frem nødvendigheten for en væpnet revolusjon, ellers vil Norge bli et islamsk diktatur mye raskere enn det nordmenn flest tror i dag.

9
27