Norge styres av galninger og landssvikere

Ingen har rett til å bli boende i et demokrati, dersom man ikke respekterer demokratiets spilleregler.
Islam representerer et totalitært system som har til hensikt å fjerne demokratiet, og på den måten er i strid med §1 i (Sikkerhetsloven).

Loven sier følgende: ”legge forholdene til rette for effektivt å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser”. Her inngår også sikring av grunnloven og vårt demokratiske parlamentariske system.

I § 3 punkt 5. er lovteksten tindrende klar som følgende: Terrorhandlinger; ulovelig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politisk, religiøs eller ideologiske mål.

I tillegg kommer straffelovens § 264 til anvendelse for alle de som har mottatt drapstrusler fra ulovelige Islamske jihad krigere bosatt i Norge.

Islam er også i strid med grunnlovens §1 og §2. samt 15 til 20 stk andre lover i grunnloven.

Siden politikere i dag er blitt enige med hverandre om ikke å følge Norske lover, ser derfor IQ avisen det for nødvendig å anmelde alle stortingspolitikerne til politiet for brudd på ikke å overholde lovbrudd som muslimen utøver i Norge i dag.

Siden alle politikerne i regjeringen og stortinget har organisert seg i et svik mot Norges lover og mot hele det norske folk, vil det ikke være en eneste stortingsrepresentant som kan blir lovelig valgt i valget i 2017. Disse vil være landsvikere alle sammen.

Hva skal man gjøre med disse landsvikerne, jo, vi må kaste dem ut av landet, sammen med muslimene, fordi Norge skal være et demokratisk og fritt land i fremtiden.

Ingen politiker har lov til å stille som stortingsrepresentanter for folket, uten å ha sett minst 5 filmer på Youtube av Brigitte Gabriel ”, og lest boken til Hege Storhaug. Det er her man får sannheten om islam.

Verden står i dag på samme sted mot islam, som verden var i 1938 mot nazistene.

6
7