Europas ledere er verre enn Hitler

Hitler forfulgte og drepte jøder i de fleste Europeiske land, men Europas ledere vil nå snart gå til krig mot Jødene i sitt eget land, Israel.
Årsaken til dette er at Europa har tatt imot den muslimske ånd og har bøyet seg for den.
Denne ånden gjør at alle europeiske ledere blir ”ruset” på den muslimske ånd, til de mister all vett og forstand.

Det var en slik ”rus” Nazistene også fikk, da de fant ut at de ville bli eneherskere og ta verdensherredømme og utrydde alle jøder i verden.

Nå er Europa på ”Kjøret” igjen, 76 år etter den forrige ”festen”, som kostet ca 80 mill mennesker livet.

Årsaken til at norske avisredaktører ikke skriver om dette som snart skal skje, er at de også er blitt ”ned dopet” av islamsk ånd. Dette har gjort dem døve og blinde, og de har alle mistet evnen til å se nyhetene før det skjer. Norske redaktører har kun evnen til etterpåklokskap og knapt nok det.

Når krigen i Syria er avsluttet, da vil Europa begynne å presse Israel til at de skal gi fra seg deres egen hovedstad Jerusalem, til muslimske terrorister.

Når Europa og FN sender sine styrker for å presse Israel til å oppgi deres egen hovedstad, da begynner ”helvete” på jorden.

Russland har en hemmelig forsvarsavtale med Israel. Russland står klar til å angripe Norge og Sverige og resten av Europa når det har ”klikka” fullstendig for Europa. Da vil store deler av Europa bli knust.

Norske politiker vil da bli kastet på dør, parlamentarismen og alle politiske partier vil bli oppløst og politikerne vil bli straffet for sine gjerninger. Mange politikere vil da få dødsstraff for å ha utøvet landssvik ved å ha innført og akseptert den onde religionen Islam.

Dersom noe tror at USA vil komme for å hjelpe Europa, da tror man feil. USA vil ikke blande seg inn i Europas indre anliggende, og USA vil være enige med Russland om at det er nødvendig å knuse EU og Europa.

Putin vil komme som Europas redningsmann, han som alle politiske ledere i dag hater uten grunn.

Putin er nødt til å rense opp i den europeiske islamske villfarelse og djevelskap.

Dette ser vi frem til og dette gleder vi oss til.

0
3