«Pressestøtten» til avisene de siste 50 år, har nazifisert Norge

Som følge av ”Pressestøtten” som gis til nesten alle norske aviser, er disse avisene automatisk blitt lojale støttespillere til Arbeiderpartiets nazifisering av det norske lovverk.

Det er ikke en eneste av de 127 avisene som mottar pressestøtte i dag, som oppfyller kravene til pressestøtten gitt i forskrift fra Kulturdepartementet FOR-2014-03-25-332.

Her stå det i §3, annet ledd: ”Tilskuddet gis ikke til aviser som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra spesiell faglig, politisk, ideologisk bakgrunn”.

Dette er nøyaktig hva alle avisene driver på med hele tiden. De mottar pressestøtte og driver åpenbart venstrevridd nazi-propaganda for AP og SV.

Regjeringen gir Medietilsynet 2 milliarder kr. pr år. Medietilsynet er et renspikka AP organ, som deler ut disse pengene kun til sine egne politiske redaktører og trosfeller i avisene.

I snart 50 år har norske aviser mottatt til sammen ca. 95 milliarder kroner etter dagens pengeverdi, som en ren bestikkelse fra AP for å være lojal til nazifiseringen av Norges lover. Pressestøtten har i realiteten ikke vært noe annet enn en gigantisk ”statskorrupsjon” av verste slag.

Pressestøtten har ført til at det er kun artikler og leserinnlegg som er til fordel for Arbeiderpartiets nazifiserte ideologi, som slipper til i disse avisene. På denne måten har disse nazi-avisene bidratt til å undergrave ytringsfriheten og nazifisere Norge.

Regjeringen må fjerne pressestøtten i neste budsjettforlik, dersom Regjeringens medlemmer vil unngå å bli stemplet som politiske landssvikere.

Alle landssvikoppgjør tar i bruk dødsstraff, fordi denne form for svik berører hele landet og folket.

Da er det ufattelig å forstå at stortingspolitikere, avisredaktører og deres medspillere, tør å bryte grunnlovens § 1 og § 2, og støtte islamiseringen og nazifiseringen av Norge.

På denne måten spiller politikerne og avisredaktørene i dag et høyt spill, med deres egne liv som innsats.

3
9