Norge er okkupert, ber Russland om hjelp

På samme måten som nazistene okkuperte tysk politikk før krigen, slik har norsk politikk blitt okkupert av det norske Arbeiderparti.
AP har brukt og bruker samme fremgangsmåte. Dette vil gi samme resultat som nazistene fikk: tvang, blod og ruiner.

Størstedelen av det norske folk og politikere er fullstendig hjernevasket. De sover i en ”løgn-rus” etter å ha spist Aps politiske løgntabletter.

AP bruker NRK og avisene som deres legesenter, der det skrives ut ”løgn-tabletter” til det norske folk som på blå resept. Disse ”løgn-tablettene” fra AP virker som narkotika. Man blir avhengig, og må ha nye doser hver dag. Når man har ruset seg på Aps løgner over tid, mister man all vett og forstand.

Dette er årsaken til at så mange nordmenn ikke forstår at Norge allerede er ”okkupert” av den AP lignende nazistiske politiske ånd.

Det hjelper ingen ting om de borgerlige sitter i regjering en periode, man får ikke forandret noe av den grunn fordi disse også har spist av APs «løgn-tabletter», og er til tider ganske «rusa» de også.

Eksemplene på dette ser vi i barnevernet som fremtrer som Gestapo.

NRK og resten av media, som lyver hele tiden og har fått sitt eget rettsystem, der de kan dømme seg selv etter APs ideologi.

Så har vi politiet som har Gestapo status overfor befolkningen. Man kan ”drepe” hvem som helst uten at dette får noen konsekvenser. De etterforsker seg selv.

Ansatte i politiet som uttaler seg kritisk til politiets arbeid, mister jobben og blir svartelistet i hele politietaten. Man vil ikke ha tystere.

Rettssystemet er fullstendig ”statskorrupt”. De dømmer til fordel for offentlige organer, slik man har sett i groteske barnevernssaker der rettssystemet konsekvent dømmer til fordel for barnevernet.

I tillegg har vi alle offentlige instanser som har fått juridisk immunitet, som man derfor ikke kan gå til sak i mot. Disse er: offentlige sykehus og helseforetak, skoler, NAV, politi, barnevernet, alle offentlige institusjoner og politikere.

I disse dager bryter politikerne grunnloven ved å overlevere Norge til fremmede muslimske makter.

Nordmenn er blitt fullstendig rettsløse, og er tvunget til å høre på løgnene som kommer gjennom det korrupte mediamonopolet, som AP har skapt.

Friheten er mindre, og overvåkingen mye større nå, enn det den var under den tyske okkupasjonen fra 1940 til 1945.

I tillegg kommer grov favorisering og konkurransevridning med ”ulovlig” økonomisk støtte til selskaper som staten er medeier i.

Har man en annen mening enn Aps hjernevaskings politikk, blir man stemplet som ytterliggående, ekstrem, fundamentalist, osv. Taktikken som AP bruker er å komme med personangrep, i stedet for å debattere saken.

Det var samme taktikk nazistene benyttet ved å ”sverte og skjelle ut” folk, og på den måten skulle få mot-debattantene til å holde ”kjeft”.

Vladimir Putin, kom å fri oss fra denne norsk-nazistiske okkupasjonen. Det norske folk sitter fast i et jerngrep.

14
9