Krav om å stille Arbeiderpartiet og SV for riksrett.

Det Norske Arbeiderparti og Sosialistisk Venstreparti, har akseptert og tilrettelagt for fremvekst av den ulovlige og kriminelle religionen islam. Man ønsker å fjerne kongehuset og grunnlovens §1 og §2. for at det skal bli mulig for islam å overta makten i Norge. 

Islam, AP og SVs parti programmer bryter med grunnlovens § 1. ”Kongerike Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike”. Denne religionen er også i strid med §2, om å sikre demokratiet og prinsippet i hele grunnloven, statsforfatningen og Norge som et fritt og demokratisk monarkisk kongerike.

For politikere eller politiske partier, som viser forakt for folket og bryter grunnlovens § 1 og §2, er dette den høyeste form for landssvik og forræderi som kan utøves mot det norske folk.

Det er også et direkte angrep på fundamentet til selve statsforvaltningen, kongehuset og Norge som en fri og demokratisk rettsstat.

Politikere eller politiske partier, som utfører et politisk svik mot grunnlovens § 1 og §2, skal stilles for riksrett, dømmes og de tilhørende politiske partiene skal forbys.

Alle politikere som ikke inngår i siktelsen om riksrett, plikter å iverksette siktelsen mot AP og SV omgående i henhold til lov om riksrett.

Dersom dette tiltaket ikke blir iverksatt og politikerne ikke vil utføre sin pålagte plikt, vil dette bli tolket som at hele storting og regjering også gir sitt samtykke til høyforræderi og landsvik mot det Norske folk og grunnloven.

Dersom det siste skulle inntreffe, er kongen tvunget til å utskrive nyvalg, ellers vil Norge komme i den situasjonen at folket har plikt til å erklære borgerkrig og fjerne med makt alle politikere som samtykker i sviket mot grunnlovens § 1 og §2.

Kongen som øverste leder for de væpnede styrker, må som siste skanse om nødvendig avsette hele regjeringen, og innsette et forretnings-ministerium og utstede nyvalg, for å gjenopprette ro og orden.

Hvis dette heller ikke skjer, da vil situasjonen kunne komme helt ute av myndighetenes kontroll.

Det norske folk kommer aldri til å godta og bli underlagt islam. Da vil man heller om nødvendig kjempe mot de høyforrædriske politikere og landsvikere til siste mann.

 

6
6