Arbeiderpartiets nazistiske forhistorie, del 1 (Læretiden)

Før 2. verdenskrig, var AP et godt og demokratisk parti. Etter 5 års samarbeid med nazistene under krigen, ble den nazistiske ånd og ideologi smittet over på Arbeiderpartiet.

Hvor godt AP folkene samarbeidet med nazistene under 2. krigen, er det ingen som har fått tillatelse til å skrive historie om. Dette er et mørkt og hemmelig kapittel i Arbeiderpartiets krigshistorie.

Det vi vet, er at Josef Terboven sendte et brev til Adolf Hitler, der han skryter hemningsløst av nordmennenes samarbeidsvilje og den iveren som fremkommer etter å få nazifisert Norge.

Arbeiderpartifolkene som satt i de forskjellige departementene, styrte Norge mer eller mindre som de ville. Det var kun unntak av forsvars- og utenriksdepartementene. I disse to departementene hadde nazistene overoppsyn.

Arbeiderpartifolk som arbeidet i departementene sammen med nazistene under krigen, har uttalt at det var mye enklere å styre Norge under krigen, enn før krigen.

AP folkene i departementene ble så begeistret for den nazistiske ideologien, at man tok den etter hvert inn i partiprogrammet. Det var selvfølgelig nødvendig å foreta enkelte justeringer, slik at ideologien kunne fungere i et demokrati.

Det som var det opprinnelige tyske navnet på Hitlers parti var: ”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”.

For å skjule at Arbeiderpartiet hadde blitt et nazistisk parti etter krigen, var det nødvendig å kvitte seg med ordet ”nazi”.

Det ble derfor laget et nytt norsk ord på den demokratiserte formen for Nazi-ideologien, som ble lansert etter krigen som ”Det Norske Sosialdemokrati”.

I neste innlegg (Del 2.) skal vi se på hvordan AP utførte et skjult statskupp etter krigen, og hvilken skade på demokratiet som denne” fornorskede form for nazisme” har forvoldt i det norske samfunn de siste 70 årene.

5
7