NRK samarbeider med islamsk jihad, om å befeste islam i Norge

I NRK ”Debatt” programmet torsdag 31. mars, var hensikten med programmet å skremme de norske folk med islamsk terrorfare, og bruke dette som pressmiddel mot det norske folk, i den hensikt å presse frem en aksept, om at Norge må akseptere ”ikkevoldelig islam”. Mange seere lot seg lure ”trill rundt” av narrespillet til NRK.

NRK ønsker at det norske folk skal akseptere den ”snille islam”, som kun arbeider med politiske lovelige midler for å innføre sharia og diktatur i Norge.

Det er dette falske spillet, som NRK bedriver mot det norske folk, som IQ avisen omtaler som: ”Det djevelske spillet”.

Sannheten er, at islamsk terror kun er et problem i og rundt ”Oslogryta”, og mulig flyplassen på Gardermoen. I resten av Norge er det ingen islamsk terrorfare.

Islamsk terror angriper kun vantro mennesker, mens religionen islam angriper demokratiet, ytringsfriheten, rettssystemet, tros- og tankefriheten, og ønsker å innføre sharia, med diktatur, fattigdom, krig og undertrykkelse.

Islamsk terrorisme er derfor det minste problemet i religionen islam.

Det er kanskje best å tillate islamsk jihad å skyte og drepe mennesker i Oslogryta, dersom resten av Norge kan sikres som et fritt demokrati i fremtiden.

Det å ”ofre” Oslo til islam, er en god løsning på problemet. Da kan alle muslimer i Norge flytte til Oslo å innføre sharia og drive jihad. Politikeren kan da selv kjempe mot de problemer som de selv har skapt, landsvikere som de er.

Vi i resten av Norge greier oss fint uten Islam.

5
24