Islam er mye verre enn nazismen, den må derfor knuses

60 millioner mennesker er på flukt fra islam hvert år. 2 milliarder mennesker frykter for islamske terrorhandlinger over hele verden. Grensen for hva islam kan tillate seg her i verden, er nå nådd, og nå er det stopp.

Islam fortsetter å drepe for forte. Europa holder på å drukne av flyktninger og islams terror. Islam har til nå okkupert ca 50 nasjoner over hele verden.

Derfor må Europa, USA og Russland gå til krig og erobre alle islam dominert land i hele Afrika, Asia og Midtøsten, som styres etter sharia lovene.

Disse landene må koloniseres på nytt, inntil islam er fullstendig knust og nasjonen bygget opp igjen med fred og stabilitet.

Alle vestlige land, også Norge, må delta i krigen, og ta ansvar får nye frigjorte kolonier i Afrika og Asia.

Dette blir ingen lett oppgave, fordi det finnes ca 140 millioner AK 47 automatgeværer i verden i dag, og det produseres ca 2 million ny hvert år.

En stor andel av disse våpnene har havnet i hendene på muslimske ”misjonærer”, der målsettingen er at hver muslim som befinner seg i såkalte kampklare områder, skal få utlevert hver sin AK 47 med 1000 skudd, for å ta kontroll og spre islam der man bor.

De fleste arabiske oljeeksporterende land, har organisert, og finansierer i dag bevæpningen av islam.

For å få slutt på denne illegale aktiviteten, må vesten også ta kontroll med disse Gulfstatene.

Det finnes ikke noe annet alternativ, fordi islam bruker våpen for å erobre ny landområder.

Islam utøser daglig uskyldig blod mot fredelige folkeslag over hele verden på deres vei mot å tvangsislamisere  nyerobrede landområder. Islam er som nazismen, den lar seg ikke stoppe ved forhandlinger.

Vi er alle enige i at nazismen hadde mye stygt og brutalt i seg, men det var likevel ting som var positivt i nazismen. Ønske om teknologiske fremskritt og høy levestandard for befolkningen var ikke så gale, tvert imot det var positivt.

I religionen islam finnes det ikke en eneste positiv ting å finne, bar fattigdom nød og tyranni. Derfor er det 100 ganger mer viktig å bekjempe og knuse islam, enn det var å knuse nazismen.

6
12