Resultatet av islam i Tyrkia, Norge står for tur

Tyrkia var et kristent land med ikke arabisk befolkning før islam begynte å okkupere landet bit for bit fra midten av 1200 tallet. Men da begynte blodet å flyte.

Islam her drept ca 5 mill mennesker i Tyrkia siden deres ankomst på 1200 tallet.
Disse var kristne, kurdere, armenere, grekere, jøder, og flere andre mindre folkeslag.

Ca 20 mill mennesker har måttet flykte, og de som ikke flyktet, måtte underkaste seg islam.
Islams har okkupert Kurdistan, der kampen mot kurderne fortsetter den dag i dag.

Fra valget i 2002 der den muslimske statsministeren Erdogan vant valget, ser vi resultatet.
Kristne og kurdere blir forfulgt, ytringsfriheten blir fjernet og aviser blir konfiskert og underlagt islams sensur. I tillegg blir lovverket mer og mer islamisert.

Hvordan kunne Tyrkia, som utøver tyranni styre, bli medlem av NATO. Dette er helt uforståelig.
Tyrkia skulle ha hatt massive fordømmelse av FN, og fulle handelsblokkader, med krav om å styre landet etter sekulære prinsipper.

Nå ønsker Tyrkia å tvinge seg inn som EU medlem, slik at Tyrkiske muslimer får fritt leide inn i Europa. Tyrkia vil bruke flyktning krisen som press middel til å oppnå sitt ønske.

Ledelsen i EU består av politisk blinde ledere, som sannsynlig vil aksepter Tyrkia som EU medlem før eller senere.

Norge må derfor stenge grensene for islam, ellers vil det gå i Norge, som i Tyrkia.

3
5