«Islam forbrytelsen» vil ende i borgerkrig

Det å tillate muslimer å komme inn i kongeriket Norge, betyr i praksis at nordmenn skal respektere og godta at religionen islam får fotfeste i Norge.
Regjeringen har derved gitt full rettsbeskyttelse for islam til å vokse seg stor, slik at man på sikt kan innføre islamske sharia lover og omgjøre Norge til et diktatur.

Denne rettsbeskyttelsen som politikerne har gitt islam, krever at alle nordmenn skal respektere at politikerne bryter det 1. av Guds 10 bud som sier at ”du skal ikke ha andre guder enn meg”.

På denne måten har politikerne gjort seg selv til avgudsdyrkere, og er så frekke at de krever at resten av Norge også bør gjøre det samme.

Denne politikken er ikke bare kristendoms forfølgelse, men også en selvutslettelse av velferdssamfunnet og Norge som en fri og demokratisk stat.

Denne forbrytelsen som alle de 169 stortingsrepresentanten har gjort seg skyldig i, er verre enn det som nazistene gjorde under ”okkupasjonen” av Norge under 2. krigen. Årsaken til dette er at nazismen er mye bedre å leve under, enn islamismen.

Dersom det norske folk ikke våkner opp nå, da vil man ikke ha et fritt land å våkne opp til senere.

Dersom politikernes ”islamforbrytelse” ikke blir stoppet nå, vil dette ende i borgerkrig og et blodig landsviker oppgjør.
Med innføringen av islam, har politikerne brutt grunnlovens §1 og §2, og skulle forlengst ha vært stilt for riksrett.

Norge er for tiden uten en lovlig regjering, som opptrer som en organisert kriminell organisasjon.

 

6
8