Årsaken til fremveksten av islam i Norge

 

Venstresiden i norsk politikk, med AP i spissen, har en langsiktig strategi som går ut på å tilpasse seg å bli akseptert som et islams politisk parti.

Planen er å få alle innvandrerne inn i moskeer, slik at moskeene da kan tvinge alle sine medlemmer til å stemme på AP eller SV.

Det Norske folk har i de siste 30 årene vært vitne til hvilken panikk AP og SV får dersom innvandrerne skulle komme i nærheten av en kristen kirke eller kristen miljø.

Vi forstår da hvor farlig dette er for AP og SV, fordi enhver innvandrer som er kristen, eller som blir det, er en tapt velger. For AP og SV er dette en meningsløs og uønsket innvandrer, uavhengig om disse flyktningene har et reelt behov for beskyttelse eller ikke.

På denne måten har AP og SV kastet ut de som virkelig har hatt et beskyttelses behov, og beholdt de som ikke har hatt rett til å bli i landet.

Dette er årsaken til at AP ansatte saksbehandlere i UDI, sender ut krav til alle asyl mottak i Norge, om å fjerne alle kristne symboler og forbyr å informere innvandrerne om den norske kristne religion og tradisjon, slik det fremgår i Grunnlovens § 2. Alle Asylmottak blir samtidig pålagt å tilrettelegge muslimske bønne rom, som alle innvandrere oppfordres til å delta i.

Da forstår man bakgrunnen for at så mange fredlige kristen familier som er godt intrigert, har arbeid og forsørger seg selv, blir brutalt kastet ut etter mange års opphold i landet. De var ikke potensielle velger for AP og SV.

På denne måten ønsker venstresiden i norsk politikk, å øke sin politiske makt i Norge ved å dyrke frem den usiviliserte og fiendtlige religionen islam. For på denne måten å svike hele det norske folk, kongen og landet.

Islam er i hele sitt vesen, i strid med grunnlovens § 1 og §2. og demokratiets fundament og rettsstat.
(se ”Islam er ingen lovlig religion”).

3
3