AP ønsker å fjerne konghuset

Arbeiderpartiet planlegger å fjerne kongen og kongehuset, kun for å tilfredsstille islam.

Islam krever at det må bli mulig i fremtiden, å innsette en muslimsk konge i Norge.

Representanter for AP har reist rundt i alle norske moskeer, hatt møter, og forhandlet med imamene om å tilpasse AP til å bli et fullverdig muslimsk godkjent parti.

Målsetningen er å få tilgang til ca 300 000 muslimske velger, som i dag ikke stemmer ved valgene.
Årsaken til dette er at muslimer har ikke lov til å stemme på vantro politiske partier.

I det øyeblikket AP blir godkjent som et islamsk parti, vil AP sikre makten i Norge til evig tid.

For å bli godkjent som et muslimsk parti, må AP fjerne grunnlovens §1 og §2, §4, §16, §93, §96, §98, og §100. AP har allerede inngått en avtale med islam om å arbeide for å fjerne disse grunnlovs paragrafene.

Da AP ikke fikk flertall i stortinget om å fjerne grunnlovens §4 den 16.april 2008, ble APs ledelse så rasende at de ble enige om å lage en strategi som tar sikte på å avvikle kongehuset i sin helhet innen 2030. Raseriet fortsatt da de ikke fikk fjernet hele grunnlovens §2 den 21. mai 2012.

Årsaken til behovet for å få fjernet kongehuset er at det er kun kongen som kan blokkere for at APs ønske om å fjerne resten av grunnlovens paragrafer som ivaretar demokratiets og kong husets eksistens.

AP har allerede inngått en enighet med islam om å omgjøre Norge til en sosialist-muslimsk stat, og åpnet opp for en mulig fremtidig muslims konge. Av denne grunn er det at AP hater kongehuset.

Det AP glemmer er at kongen og kongehuset er folkets konge, og ikke politikernes konge, det er derfor denne frekkheten til AP, er høyforræderi og landssvik. SV er også enig med AP i deres landssvik.

Planen er å bruke NRK, TV2, avisene og nettet til å sverte kongehuset for å prøve å overbevise det norske folk om at det beste for Norge er å avskaffe monarkiet. (Les artikkel: NRK hvitvasker islam)

Frekkheten er så stor at til og med i 25 års feiringen av kongen og dronningen på TV søndag 17. januar, forespeilet programlederne hvilke prøvelser kongehuset vil møte i fremtiden. Til og med NRKs programleder er orientert og samtykker til Aps djevelske planer om å styre Norge sammen med islam.

I programmet ”Debatt” på NRK 18. februar, påla NRK en avdanket AP journalist å omtale kongehuset som en «tvangstrøye som er trædd ned over hodene på det norske folk». For denne frekke uttalelsen burde NRK vært stengt øyeblikkelig.

NRK spiller for tiden et vanvittig narrespill for det norske folk. Man prøver å fremstille islam som en snill og god religion, og at islamsk terrorisme ikke har noen med islam å gjøre. Man ønsker at folk skal tro at islam er en god erstatning for kristen demokratiet.

NRK må føle at de sitter trykt i sin posisjon, når de innlater seg på et så skittent spill sammen med AP, om å sverte kongehuset, i den hensikt å fjerne kongen og grunnloven og demokratiet.

Da Jens Stoltenberg var statsminister kom denne onde planen tydelig til syne, da han som statsminister nektet kongen å dele ut krigskorset på veterandagen søndag 8. mai 2011.
Her viste AP sitt sanne ansikt, det å presse kongen ut, og presse Aps leder inn i rollen som tilhørte kongen.

Arbeiderpartiet er pr i dag, et ulovlig politisk parti, som bevist ønsker å fjerne grunnloven for å øke sin politiske makt med å samarbeide med islams, og innføre sharia og terrorstyre.

Dersom folket ikke griper inn, vil monarkiet, demokratiet og vår friheten falle om kun få år.

7
6